Plan Dnia

Dzieci przyprowadzamy:

 • Korzystające ze śniadania do godz. 8.30
 • Niekorzystające ze śniadania do godz. 9.00

Dzieci odbieramy:

 • Po obiadku do godz. 12.00
 • Po podwieczorku od godz. 14.30
 • 7.00 - 8.30   schodzenie się Dzieci, kontakty indywidualne z Dziećmi i Rodzicami, zabawy dowolne 
 • 8.30 - 9.00    śniadanko
 • 9.00 - 9.30    zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć
 • 9.30 - 11.15   zajęcia
 • 11.15 - 11.30 zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
 • 11.45 - 12.15 obiad
 • 12.15 - 14.00 odpoczynek
 • 14:00 - 14.30 przygotowanie do podwieczorku
 • 14.30 - 15.00 podwieczorek
 • 16.00 - 16.15 owocowa przkąska 
 • 15.00 - 17.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci 

Ogólny Tygodniowy Plan Zajęć (godz 9.30-11.15)

Poniedziałek - czytanie bajek, opowiadanie historyjek, teatrzyki

Wtorek - zajęcia logopedyczne, relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki klasycznej

Środa - zajęcia plastyczno-techniczne, gimnastyka

Czwartek - zajęcia taneczno-ruchowe, gimnastyka

Piątek -  zajęcia logopedyczne,relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki klasycznej

W przypaku ładnej pogody plan zostaje zmieniony. W czasie zajęć dzieci przebywają w ogrodzie.