Informujemy, że Żłobek Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi jest wpisany do  Rejestru Żłobków prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi.

Państwo jako rodzice macie dzięki temu pewność, że wasze dziecko ma u nas zapewnioną najlepszą, fachową opiekę. 

Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi jest jednym z kilku legalnie działających prywatnych żłobków na terenie Łodzi.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

karta-zgloszeniowa.pdf karta zgłoszenia

 

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI

umowa-2019.pdf umowa 2019

 

STATUT, REGULAMIN I PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
ŻŁOBKA „CENTRUM DZIECIĘCE JASIA I MAŁGOSI”

statut-regulamin-zlobka.pdf statut, podstawa prawna i regulamin żłobka

 

INFORMACJA DODATKOWA

Przy godzinowej opcji pobytu dziecka obowiązuje PAKIET PODSTAWOWY - 30 godzin (w cenie 10 zł/h)/miesięcznie.

Pakiet ten jest wykupywany co miesiąc, zawiera on 30 godzin do wykorzystania w danym miesiącu. Dodatkowo każdy rodzic ma możliwość dokupienia dowolnej ilości godzin do pakietu podstawowego w cenie 12 zł/h. Każda nieobecność na dodatkowych godzinach jest rozliczana w następnym miesiącu. 

W przypadku niewykupienia w danym miesiącu pakietu, opłata wpisowego jest naliczana ponownie w wysokości 50%. 

Centrum Jaś i Małgosia: ul. Zaolziańska 54 A (róg ul. Wiosennej), 93-539 Łódź
ul. Szafera 10 (Łódź widzew), 92-306 Łódź