Mówi± i pisz± o nas

TVP £ód¼

Telewizja TOYA

Radio £ód¼

Express Ilustrowany

Gazeta Prawna

Centrum Ja¶ i Ma³gosia: ul. Zaolziañska 54 A (róg ul. Wiosennej), 93-539 £ód¼
ul. Szafera 10 (£ód¼ widzew), 92-306 £ód¼