Projekt Unijny 2020-2022

 

eu

 

Celem głównym projektu jest powrót na rynek pracy i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 25 (21K/4M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 7 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo oraz 18 osób pracujących (14K/4M), poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku w Łodzi. Cel główny zostanie osiągnięty od 01.04.2020 do 30.06.2022.

Rezultaty projektu:
- powrót 18 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu projektu,
- znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 7 kobiet po opuszczeniu projektu,
- utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.
- zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

Główne zadania projektowe to:
-adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci
-organizacja placu zabaw
-wyposażenie żłobka
-bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki

Całkowita wartość Projektu: 857 334,38 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 779 574,38 PLN

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

Poszukujemy rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3:

* którzy są BEZROBOTNI lub BIERNI ZAWODOWO (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym). Dla tych osób przygotowaliśmy bezpłatny udział dziecka w żłobku.
* którzy PRACUJĄ lub prowadzą WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, w tym pozostających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim. Rodzice jedynie będą zobowiązani do odpłatności 180,00 zł miesięcznie za czesne.
* którzy uczą się/pracują lub zamieszkują w Łodzi.

Zapewniamy Dziecku:

- doświadczoną kadrę
- opiekę od 09.2020r. do 09.2022r.
- indywidualne podejście do dziecka
- profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne oraz plac zabaw
- wyżywienie - w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku
- bezpieczeństwo w czasie pobytu w Placówce
- zajęcia edukacyjno-dydaktyczne oraz organizację wydarzeń/aktywności dodatkowych tj. teatrzyki, dogoterapię, pokazy baniek, spotkania ze świętym Mikołajem.

Planowany harmonogram dnia:

7.00 - 8.30 schodzenie się Dzieci, kontakty indywidualne z Dziećmi i Rodzicami, zabawy dowolne
8.30 - 9.00 śniadanko
9.00 - 9.30 zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć
9.30 - 11.15 zajęcia edukacyjno-dydaktyczne
11.15 - 11.30 zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.45 - 12.15 obiad
12.15 - 14.00 odpoczynek
14:00 - 14.30 przygotowanie do podwieczorku
14.30 - 15.00 podwieczorek
15.00 - 16.00 zabawy
16.00 - 16.15 owocowa przekąska
16.15 - 17.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK do pobrania)

Z miejsc w żłobku finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

pdfoswiadczenie_akt_urodzenia_dziecka

pdfoswiadczenie_ochrona_danych_osobowych

pdfformularz_zgłoszenia

pdfoswiadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka

pdfoswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny

docregulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa

pdfwzór druku US-7 osoby bezrobotne niezarejestrowane

docwzór zaświadczenia ZUS