Wyniki otwartych przetargów

 

Protokó³ z wyboru ofert 2,2A/2018

Protokó³ z wyboru ofert 4/2018

Protokó³ z wyboru ofert 3/2018

Protokó³ z wyboru ofert 2/2018

Protokó³ z wyboru ofert 1A/2018

Protokó³ z wyboru ofert 1/2018

Protokó³ z wyboru ofert 6/2017

Protokó³ z wyboru ofert 5/2017

Protokó³ z wyboru ofert 4/2017

Protokó³ z wyboru ofert 3/2017

Protokó³ z wyboru ofert 2/2017

Protokó³ z wyboru ofert 1/2017

 

 

Centrum Ja¶ i Ma³gosia: ul. Zaolziańska 54 A (róg ul. Wiosennej), 93-539 £ód¼
ul. Szafera 10 (£ód¼ widzew), 92-306 £ód¼